Wat doet een notaris?

Een notaris is een onafhankelijk openbaar ambtenaar die tijdens het volledige aankoop proces van een woning kopers en verkopers juridisch kan bijstaan vanaf het te koop aanbieden van een woning tot het opstellen van de compromis en uiteindelijk het opstellen of nalezen van de notariële akte.

We raden je altijd aan om zelf een notaris te kiezen en niet dezelfde te nemen als de verkoper. Het is namelijk belangrijk dat je een onafhankelijke partij hebt die jouw belangen kan verdedigen.

{{notary.address}}

Meer details