D-day: het verlijden van de notariële akte

Op de dag dat de notariële akte wordt getekend, of het verlijden van de akte, zal je tweemaal bij de notaris zitten. Voor het verlijden van de verkoopakte van de woning zal je eerst je hypothecair krediet moeten ondertekenen. Daarna kan pas de notariële akte wordt getekend.

1.Hypothecaire inschrijving

Als je een lening aangaat voor de aankoop van een woning moet deze lening of hypotheek steeds eerst worden ingeschreven bij een bevoegd hypotheekkantoor door de notaris. Hypothecaire inschrijving wil zeggen dat er een officiële akte wordt genomen van het feit dat je een lening aangaat voor een specifieke woning. Deze inschrijving bevat het bedrag – onderpand en periode. Het bedrag is logischer wijze dat wat je leent, het onderpand is meestal de woning zelf, toch zeker bij je eerste aankoop. En de periode is standaard dertig jaar.

2.Notariële akte

De notaris zal het volledige dossier voorlezen aan beide partijen zodanig dat de inhoud gekend is en door iedereen wordt verstaan.

Na de lezing volgt de ondertekening van de akte, overhandiging van de sleutels en de uiteindelijke betalingen:

  • Aankoopsom
  • Notariële kosten;

Bereken de notariskosten met onze tool:

KI
Ik ken mijn KI niet

€ {{displayNumber(registrationrights) || 0 }}

€ {{displayNumber(newhousingvat)}}

€ {{displayNumber(honorarium) || 0 }}

€ {{displayNumber(documentCostsMin) || 0 }} - € {{displayNumber(documentCostsMax) || 0 }}

€ {{displayNumber(transferCostsMin) || 0 }} - € {{displayNumber(transferCostsMax) || 0 }}

€ {{displayNumber(vatMin) || 0 }} - € {{displayNumber(vatMax) || 0 }}

€ {{displayNumber(notaryCostsMin) || 0 }} - {{displayNumber(notaryCostsMax) || 0 }}

Na het verlijden van de akte zal de notaris deze zo snel mogelijk laten registreren en zorgt voor een overschrijving van de akte op het hypotheekkantoor. Deze overschrijving zorgt ervoor dat de woning officieel overgedragen is en derden geen beslag meer kunnen leggen op de verkochte woning.

Nadien zal de notaris, binnen de 15dagen na tekenen akte, de registratierechten overmaken aan het registratiekantoor.

En tot slot krijg je van de notaris enkele weken later nog het bewijs dat alles in orde is.

Proficiat je bent vanaf nu troste eigenaar van je nieuwe woning!