Hoe een aankoopbod opstellen

Een bod uitbrengen is echter meer dan alleen een cijfer op een woning kleven. Bij het uitbrengen van dit bod moet je met bepaalde punten rekening houden, zodanig dat je later niet voor verrassingen komt te staan. Er zijn 2 opties hoe je een bod kan uitbrengen.

 1. Je brengt je bod persoonlijk uit bij de verkoper indien de woning uit de hand wordt verkocht
 2. Je maakt je bod over aan de makelaar die de woning verkoopt in opdracht van de eigenaar.

Indien je een woning koopt via een makelaar heb je zelf als koper niet zoveel werk, de makelaar dient als tussenpersoon en zorgt er steeds voor dat alles conform verloopt.

Als je persoonijk een aankoopbod uitbrengt bij de verkoper kan je zoals eerder aangegeven dit best schriftelijk overmaken aan de verkoper, controleer je of volgende zaker er zeker instaan:

Naam van koper en verkoper

naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, woonplaats, burgerlijke staat

Gedetailleerde het pand beschrijving

 • Adres
 • KI
 • Oppervlakte
 • Type woning
 • Bouwjaar
 • Enz.

Prijs/bod

 • Vermeld steeds het bedrag in cijfers EN in letters, zodat er hierover geen betwisting kan zijn
 • Hoe je dit zal betalen
 • Hoeveel je bij de compromis als voorschot zal geven. Een voorschot varieert meestal tussen de 5 – 10% van het totaal.

Verkoopsvoorwaarden

 • Omschrijving wat er allemaal behoort bij de aankoop
  • Meubelen
  • Toestellen
  • Verlichting
  • enz.
 • Dat de verkoper gedurende de periode dat hij nog in de woning woont, deze moet onderhouden zoals een trouwe huisvader dit hoort te doen.
 • Het bekomen van een geldig hypothecair krediet
  • Indien je als koper officieel kan aantonen dat je geen krediet kan krijgen vervalt de overeenkomst.
 • Aan te leveren geldige documenten door de verkoper
  • Geldig EPC-verslag
  • Bodemattest waaruit blijkt dat de grond niet vervuilt is
  • Eigendomspapieren
  • Stedenbouwkundige goedkeuringen
  • enz.

Indien blijkt dat er gebreken zijn in een van deze documenten kan de verkoop opgeschort worden.

 • Overdrachtsdatum
 • Geldigheidsduur van het bod
 • Handtekening
  • Koper
  • Verkoper dat hij akkoord gaat met het aankoopbod

Zorg ervoor dat je steeds duidelijk bent in het opstellen van dit document en dat er geen dubbelzinnigheden instaan. Terug, dit zou kunnen leiden tot onenigheden later. Bij twijfel of aarzeling kan je beter al even samenzitten met een notaris om jouw bod te bekijken. Meeste notarissen doen dit vrijblijvend en een goed opgesteld bod is zeer belangrijk voor het verdere verloop.

tool-coming-soon]